Overlevingsnetten

 

Het gebruik van overlevingsnetten bij NATIONALE (B)   &   FEDERALE wedstrijden alsook   HVVB- kampioenschappen

Ontwerp van 7febr./2013  - goedgekeurd op  13 /02/2014  - met  TOEPASSING vanaf  01/03/2014

 

Basisregelgeving:  Alleen gevangen en meetellende gevangen vis, moet volgens de geldende CCCV/BFA wedstrijdreglementen bewaard worden in reglementaire voorgeschreven overlevingsnetten:

                Bijzonderste kenmerken:        - ronde netten / minimale diameter 50 cm.

- rechthoekige netten / minimale diagonale diameter = 55 cm

- de netten moeten fijnmazig zijn met een maximale maaswijdte van 6 mm.

- knooploos gemaakt zijn van zacht materiaal en voorzien van tussenschotringen

 

1-   Hengelwedstrijden op VIJVERS:

  1-1        -   Minimum lengte van  2 meter hebben

                -   Er mogen géén verzwarende voorwerpen in het overlevingsnet aangebracht of aanwezig zijn.

-   Het gebruik van minimum 2 overlevingsnetten is verplicht, ongeacht de classificatie van de wedstrijd.

  1-2         -  Bij het 1ste wedstrijdsignaal “ signaal - controle”, moeten 2 overlevingsnetten te water gelaten worden.

-  Alle  overlevingsnetten moeten tot bij de weging in het water geplaatst blijven.

- Tijdens de wedstrijdduur is het toegelaten om bijkomende overlevingsnetten bij te plaatsen.

  1.     - Het toegelaten gewicht per leefnet= maximum 20kg,- TENZIJ anders bepaald door de vijveruitbater.

      - Bij overgewicht in het overlevingsnet zal alleen het maximum toegelaten gewicht worden geregistreerd  op de kaart

 

2-   Hengelwedstrijden op KANAAL

  1. - één overlevingsnet volstaat dat voldoende lang is, zodat minstens 1 meter van het net verzonken ligt in het water.

.               - Er mogen géén verzwarende voorwerpen in het overlevingsnet aangebracht of aanwezig zijn.

   2.2      - Het  overlevingsnet moeten bij het 1ste wedstrijdsignaal “ signaal - controle”,  in het water geplaatst worden.

- Het overlevingsnet moet tot bij de weging in het water geplaatst blijven.

- Tijdens de wedstrijdduur is het toegelaten om bijkomende overlevingsnetten bij te plaatsen.

   2.3     - het toegelaten gewicht per leefnet = maximum 20 kg,

 

3-   op Vijvers en Kanalen

   3-1    - de gevangen vis zal steeds met zorg en met de kop eerst in het overlevingsnet gezet worden.

- Het overhevelen van vis van het ene overlevingsnet naar een ander is niet toegestaan.

   3-2     - De deelnemer haalt het/de net(ten) uit het water en zal de inhoud voorzichtig naar de  weegzakken overhevelen.

- In voorkomend geval en voor de aanvang van de weging MOET de deelnemer de weegploeg melden, dat per  toeval stenen of voorwerpen of niet meetellende vis in het overlevingsnet terecht kwamen. Hij zal alsdan deze verwijderen onder toezicht van de weegploeg, die pro forma hiervan melding maakt op de controlekaart.

   3-3      - Na de weging zal de deelnemer de gewogen vis voorzichtig met zijn schepzak of de weegzak of via zijn overlevingsnet in het water terugplaatsen.

 

4Sancties

     4-1    -Indien bij de weging blijkt dat er meer gewicht in het overlevingsnet wordt vastgesteld dan toegelaten, dan zal het alléén het maximum toegelaten gewicht aan gevangen vis geregistreerd worden op de controlekaart, met op de keerzijde van de kaart de vermelding van het ter weging  aangeboden gewicht.

     4-2     Alle andere vastgestelde overtredingen ressorteren onder het toepassingsgebied van de CCCV/BFA reglementen

 

AFWIJKING:  wedstrijden op de vijvers van:   Neerijse,    Zichem   en Overijse

              

  • de “karpers”  moeten  in een gescheiden overlevingsnet geplaatst worden

 

 

Voor info raadpleeg  de HVVB-website :   www.HVVB.be