Welkom op de site van het Hengelsport Verbond Vlaams Brabant

 

Waarde bezoeker, met deze site wil HVVB  u, graag zo volledig mogelijke informeren over het hengelen als vrijetijdsbezigheid, haar werking en de vele omkaderingen die de hengelsport telt. Elke sport heeft haar belang , in onze alsmaar toenemende stresserende maatschappij is hengelen een evenwichtsoefening tussen ontspanning  en herbronnen, een verademing en een andere stijl van natuurbeleving.

Wij danken u vooral voor uw belangstelling en wensen u van harte veel genoegen in uw zoektocht.

 

Wie zijn wij?

H.V.V.B., is de Provinciale afdeling Vlaams-Brabant van de Vlaamse Vereniging voor Hengelsport Verbonden afgekort de VVHV die als koepel de belangen van de hengelsport en sporthengelaars behartigd.

 

H.V.V.B. is  de administratieve link tussen de aangesloten hengelclubs, de recreatieve- en competitieve sporthengelaars en de VVHV 

De aangesloten vereniging hebben in het HVVB vertegenwoordiging in de raad van commissarissen  en kiezen of herverkiezen om de 2 jaar de ½  van de leden van het dagelijks bestuur.

Jaarlijks is er een algemene vergadering  die het beleid en werking uitstippelen.

 

De aangesloten clubs behouden hun autonomie, hun leden kunnen desgewenst deelnemen aan Nationale of Federale wedstrijden/kampioenschappen, het Federaal Criterium of aan de schiftingen van het Belg. Kamp.

 

Onze doelstellingen

HVVB  ondersteunt binnen de VVHV  de erkende en georganiseerde hengelsport in Vlaanderen.

Volgt op de voet alle initiatieven en wetgevingen die in relatie staan met de hengelsport en haar beleving.

Is de administratieve support voor de aangesloten clubs en leden.

Neemt initiatieven om de hengelsport in Vlaams-Brabant te promoten bij jong en oud, dames en  heren.

 

2018  -  25 jaar H.V.V.B.

Na lang wikken en wegen, werd op 14 februari 1993 op aandringen van clubs die zich zowel op de Nationale competitie als op recreatief hengelen wilden toeleggen het HVVB opgericht. De formule sloeg aan en algauw bleek dat binnen HVVB voldoende talent aanwezig was om  ook Internationaal succesvol door te breken.

 

De stichters:  Théo Van de Gaer, Rudi Stiers en Johan Gaublomme onderhandelden de oprichting van HVVB en de aansluiting aan de VVHV en haar competitie cel het CCCV.

 

 

Opstekers zijn onze pagina’s :  van  de VVHV met  VVHV-TùùV  en  het  CCCV.  Echt verhelderend!

In alle geval heel veel genoegen en onze oprechte dank voor uw bezoek en belangstelling aan onze website

 

Weet dat wanneer u of uw vereniging nog geen lid is van de erkende en georganiseerde hengelsport,

U wanneer ook steeds van harte welkom  zijt bij H.V.V.B.

 

Dagelijks bestuur

 

Voorzitter:  Théo Van de Gaer , Leuvensesteenweg 48 te 3370 Boutersem tel 016/733.865 E-mail: theo.van.de.gaer@telenet.be

/Voorz.:    Ancy Schelfhout, Berrelei 7 te 2930 Brasschaat   tel: 03/ 663 3991  E-mail: visserke07@hotmail.com

Secretaris:  Steven Vos,  Herdersstraat 12 te 2440 Geel  E-mail:  steven.vos@hotmail.com

Kassier:      Koen Vandermolen,  Staatsbaan 254 te 3210 Lubbeek    Gsm: 0496- 46 59 27  E-mail: koen.vandermolen@skynet.be

Bestuurslid: Henri Serneels,  Beemdenstraat 7 te 3010 Kessel-lo  Gsm: 0473- 97 25 47

Bestuurslid: Albert Janse,  Mechelsebaan 16 te  3272 Testelt Tel.:  013/ 772 395  E-mail: janse.vanroosbroeck@skynet.be

Uitslagen:    William Devos, Beekstraat 2 te 3300 Oplinter  Gsm:  0498-08 61 71   E-mail:  william.devos@skynet.be